NATURA

Atutem lokalizacji inwestycji RADZIWOJA 47 jest bliskość natury. Staw Antoninek, nad którym zlokalizowane są mieszkania należy do użytku ekologicznego „Olszak”. 

Okoliczne ścieżki piesze i rowerowe są bogato zaopatrzone w infrastrukturę rekreacyjno – wypoczynkową.

Otaczające inwestycję tereny zielone wchodzą w skład głównego elementu założenia urbanistycznego miasta Poznania z I poł. XX wieku, czyli klinów zieleni. W związku z tym praktycznie do centrum miasta można dostać się spacerując terenami leśno – parkowymi.