INWESTOR

Zespół naszego biura składa się z architektów oraz inżynierów budownictwa i konstrukcji. Wykonujemy projekty dla inwestorów oraz innych pracowni projektowych. Świadczymy usługi w zakresie nadzoru budowlanego, doradztwa i planowania urbanistycznego. Zrealizowaliśmy z sukcesem wiele inwestycji naszych klientów, którzy uzyskali kompleksową usługę – od wstępnych konsultacji projektowych, przez projekt budowlany, uzyskanie pozwolenia, nadzór – aż do etapu odbioru budowy.

Firmę RIWANUS założył w 2008 roku Ryszard Iwanus, absolwent Politechniki Poznańskiej („Konstrukcje budowlane” oraz „Drogi, ulice, lotniska”) oraz Politechniki Warszawskiej, gdzie ukończył studium podyplomowe na kierunku Urbanistyka i Planowanie Przestrzenne. Firma do lipca 2016 roku funkcjonowała pod nazwą RIW-BUD Projektowanie i Nadzór Budowlany.